رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است که برای انجام کار در چهارچوب مقررات و شرایط مندرج در آیین‌نامه ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده و یا به عبارتی موفق به اخذ رتبه‌ بندی پیمانکاران شده است.

پیمانکار از لحاظ شخصیت حقیقی یا حقوقی به دو دسته تقسیم می‌شود:

 1. پیمانکاران حقوقی: پیمانکارانی هستند که پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی پیمانکاری) دریافت کرده باشند.
 2. پیمانکاران حقیقی: افرادی هستند که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی پیمانکاری) دریافت کرده باشند.

اخذ رتبه پیمانکاری منحصر به پیمانکاران زیر است:

 • اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارند.
 • اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران دارند.
 • اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی دارند.

پیمانکاران بر حسب توان (پایه) به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

 • نوع اول: پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صد در صد سهم‌الشرکه یا سهام آن‌ها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.
 • نوع دوم: پیمانکارانی که صد در صد مالکیت سهم‌الشرکه یا سهام آن‌ها متعلق به دولت، شهرداری‌ها،‌ موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام‌المنفعه باشد.
 • نوع سوم: گروهای مشارکت و یا سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب می‌شوند.

تبصره ۱: شرکت‌هایی که صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد، نوع یک محسوب می‌شوند.

تبصره ۲: سایر اشخاص حقوقی عمومی (نظیر دولت، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها،‌ نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موسسات خیریه و موقوفات و …) پیمانکار محسوب نمی‌شوند.

رتبه بندی پیمانکاران براساس نوع فعالیت و معیارهای صلاحیت

پیمانکاران بر حسب نوع فعالیت به ۱۲ رشته تقسیم می‌شوند:

 1. رشته ساختمان و ابنیه
 2. رشته آب
 3. رشته راه و ترابری
 4. رشته صنعت و معدن
 5. رشته نیرو
 6. رشته تاسیسات و تجهیزات
 7. رشته کاوش‌های زمینی
 8. رشته ارتباطات و فناوری اطلاعات
 9. رشته کشاورزی
 10. رشته خدمات
 11. رشته مرمت آثار فرهنگی و تاریخی
 12. رشته نفت و گاز

هر کدام از رشته‌ها با توجه به معیارهای صلاحیت در ۵ پایه (از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت) به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

 1. پیمانکاران پایه یک
 2. پیمانکاران پایه دو
 3. پیمانکاران پایه سه
 4. پیمانکاران پایه چهار
 5. پیمانکاران پایه پنج