خرید و فروش شرکت پیمانکاری

خرید و فروش شرکت پیمانکاری

خرید و فروش شرکت پیمانکاری

خرید و فروش شرکتهای پیمانکاری یکی از اصلی ترین فعالیتهای مشاوران شاهوار می باشد.

یکشنبه, مهر 23, 1396 10:15
مزایای رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی حرفه ای و مستقل

مزایای رتبه بندی

مزایای رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی حرفه ای و مستقل

به طور معمول، یکی از بزرگترین موانع پیش روی تصمیم گیری سرمایه گذاران، عدم اطلاع از شرایط و توانایی های داخلی شرکت ها است. بدین معنی که بین سرمایه گذاران خارجی و افراد کلیدی داخلی بنگاه اقتصادی عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. زیرا بنگاه های اقتصادی به دلیل ترس از افشای اطلاعات مالی بنگاه و جزئیات مربوط به فعالیت ها و فرایندهای داخلی، احتمال نیاز پاسخ گویی مسئولین داخلی به ارزیابی های خارج از بنگاه و یا ایجاد مسئولیت در مدیریت در قبال اظهارات ارائه شده تمایلی به در اختیار گذاشتن اطلاعات خود به صورت عمومی ندارند. یکی از راه حل های مواجهه با این مشکلات انجام رتبه­بندی توسط موسسات رتبه بندی می باشد زیرا شرکت ها به دلیل فرصت هایی که در آینده از طریق رتبه بندی برای آن‏ها ایجاد می شود و نیز اطمینان به عدم دسترسی سرمایه گذاران و رقبا به اطلاعات جزئی بنگاه، حاضر می شوند اطلاعاتی کافی در اختیار موسسات رتبه بندی قرار دهند.

یکشنبه, مهر 02, 1396 13:35
چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی

چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی

برای درک بهتر چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی باید بدانیم که سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در حال حاضر اخذ الکترونیکی اظهارنامه ، بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان به واحد های مالیاتی می باشد. ارسال الکترونیکی اظهارنامه،مشروط به تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیکی به شرح زیر می باشد. بهتر است تسلیم اظهار نامه قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صورت گیرد.

سه شنبه, خرداد 30, 1396 21:25
اشتباهات جبران ناپذیر در مورد ثبت شرکت

اشتباهات جبران ناپذیر در مورد ثبت شرکت

اشتباهاتی که در زمان ثبت شرکت رخ می دهد ، بعدها در اداره شرکت مشکلات متعددی را بوجود می آورد. به همین دلیل دانستن این اشتباهات می تواند از گرفتار شدن به مشکلات بعدی جلوگیری کند

سه شنبه, خرداد 30, 1396 21:20
چگونه ورقه اختراع را به شخص دیگر منتقل کنیم؟

چگونه ورقه اختراع را به شخص دیگر منتقل کنیم؟

ممکن است ورقه اختراع به نام یک متقاضی ثبت شود و پس از مدتی به هر دلیلی تصمیم به انتقال آن به فرد دیگری بگیرد. در این صورت قانونگذار حقوقی برای متقاضیان و دارندگان ورقه ثبت در نظر گرفته است

سه شنبه, خرداد 30, 1396 21:13
تفاوت بین ثبت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ

تفاوت بین ثبت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ

تفاوت بین ثبت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ شرکت های سرمایه گذار به امر تولید یا ارائه خدمات اشتغال داشته درآمد حاصله را با هدف کسب سود، در موارد متفاوت و به صورت غیر تخصصی به خرید سهام شرکت های دیگر اختصاص می دهند اما شرکت هلدینگ تنها به منظور کنترل شرکت زیرمجموعه، شکل می گیرد و اهدافی تولیدی و خدماتی خاصی را دنبال نمی کند.

سه شنبه, خرداد 30, 1396 21:4
نکات مهم برای شرکت هایی که فعالیت ندارند

نکات مهم برای شرکت هایی که فعالیت ندارند

نکات مهم برای شرکت های بدون فعالیت شرکت های بدون فعالیت باید این نکته را بدانند که با وجود فعالیت یا عدم فعالیت شرکت یک شرکت ثبت شده موظف به انجام برخی امور در هر سال می باشد که عدم تعهد به آنها شرکت را مشمول جرایم مالیاتی خواهد کرد.

سه شنبه, خرداد 30, 1396 20:57
مزایای ثبت برند

مزایای ثبت برند

علائم تجاری یا همان لوگو یا برند عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز محصول صنعتی،تجارتی یافلاحتی اختیار می شود. حق استفاده انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.

یکشنبه, خرداد 28, 1396 13:23

بیشتر ...